Vi designer og forbedrer nettsider

Alt kan forbedres

Hva vi gjør

Vi jobber frem bedre løsninger

Kartlegging

Vi kartlegger hva bedriften står for og ønsker fremover, mål, utfordringer - samt interne ressurser hos kunden. En kravspesifikasjon og fremdriftsplan utvikles i samråd med kunden. Dersom dere har et budsjett, tilpasser vi prosjektet allerede her, for å kunne levere best mulig løsning innen gitte rammer.

Individuell tilnærming

Ingen prosjekt er like. Å finne den rette tilnærmingen for hvert enkelt prosjekt er en suksessfaktor. Etter en nøye utviklet spesifikasjon på prosjektet, starter arbeidet med å finne forbedringspunkter innen både design, språk, konsept og funksjon.

Kreativt og analytisk arbeid

Avhengig av hva prosjektet innebærer, jobber vi etter vår metode for å designe og/eller utvikle bedre løsninger. Det kan innebære både små og store forandringer. Vi tenker helhet, og justerer både helhetlig og ned i de små detaljer.

Implementering av løsninger

Pixeldust jobber forskjellig med enhver kunde. Noen ganger gir vi kun råd og støtte. Andre ganger kjører vi hele prosjektet med design og implementering av løsningene. Dette er opp til deg som kunde, og hva du har av ønsker - og ikke minst - intern kapasitet.
TA KONTAKT

Jannicke Bakke-Olsen

Designer og eier
jannicke.bakkeolsen@pixeldust.no

Trenger du bare bittelitte granne tryllestøv?

Send en e-post til post@pixeldust.no eller ring (+47) 984 63939

Her holder vi til: