Arne-kampanjen: Derfor har jeg tatt navnet Arne på LinkedIn

Arne kampanjen

Har du sett at jeg heter Arne Bakke-Olsen på LinkedIn?

Jeg har ikke byttet navn på ordentlig, men jeg er med på å bistå og støtte Arne-kampanjen.

Arne-kampanjen i Norge oppsto spontant 29. januar 2022 og er inspirert av den nederlandske Peter-kampanjen. Formålet vårt er økt mangfold og likestilling i norsk arbeidsliv.

De siste to-tre ukene har mange kvinner med forskjellig bakgrunn og yrke endret navnet sitt til Arne på LinkedIn.

Initiativtakerne
Vi er 4 stk kvinner som sitter i en uformell styringsgruppe, og vi jobber med å gjøre det enkelt å få spredd kampanjen og koordinerer noen konkrete tiltak, i tillegg til at vi oppfordrer alle deltakere om å skape oppmerksomhet på sin måte.

Jeg bidrar inn i Arne-kampanjen med grafisk design, nettside, idéer, sosiale medier, webmasteroppgaver og nettverk – fordi hele idéen traff meg midt i hjertet. https://arnekampanjen.no/

 

La oss se hvor fort snøballen kan rulle!

Bli med og bytt navn til Arne på LinkedIn

(Pssst.. Noen menn har også byttet til Anna).

#arnekampanjen #jegheterarne #mittnavnerarne

 

 

 

Har du spørsmål eller kommentarer til dette temaet? 

Ta gjerne kontakt med meg på Linkedin, Instagram eller Facebook: