Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på pixeldust.no og er en beskrivelse av hvordan Pixeldust AS (organisasjonsnummer 922 689 598) behandler dine personopplysninger.

Vi går igjennom hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har.

Daglig leder Jannicke Bakke-Olsen i Pixeldust AS med er ansvarlig for behandlingen. Grunnlag for behandling av personopplysninger

Personopplysningsregelverket begrenser adgangen til å behandle personopplysninger ved å angi hva som skal anses som legitime grunner til å innhente og bruke personopplysninger («Behandlingsgrunnlag»). Reglene om Behandlingsgrunnlag innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den hvis personopplysninger behandles. Din avtale med Pixeldust AS er vårt primære behandlingsgrunnlag.  

Deler av behandlingen på ditt samtykke. Samtykke innhentes ved markedsføringshenvendelser, brukerundersøkelser, kampanjer etc. 

Enkelte behandlinger baserer seg på en interesseavveining, dette gjelder f.eks. ved analyse og videreutvikling av tjenester og nettsteder. I disse tilfellene har Pixeldust AS en legitim interesse knyttet til bruk av opplysningene, som stort sett vil være ikke identifiserbare til deg som bruker/kunde, som er vurdert å veie tungt nok til å bruke personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler Pixeldust AS?

Dersom du velger å registrere deg på e-postliste, få tilgang på materiell, melde deg på kurs, workshops eller er kunde hos Pixeldust så vil du kunne bli bedt om å oppgi

  • Navn
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Post-/leveringsadresse
  • Betalingsinformasjon (kortnummer)

Dette fordi det er en forutsetning for at du skal kunne få enten informasjonen, innholdet eller produktet du har vist interesse for eller bedt om å få.  

Du kan når som helst velge å melde deg av e-postlisten(e) du er registrert på, via lenke nederst i hver e-post – eller du kan avslutte kundeforholdet ditt ved å ta kontakt med Pixeldust AS. 

Dersom du velger å opprette et kundeforhold, delta i en spørreundersøkelse, levere inn svar på oppgaver e.l. vil dette kunne innebære at du oppgir ytterligere opplysninger andre nøkkeltall for virksomheten avhengig av hva som etterspørres i den enkelte undersøkelsen eller oppgaven. Deltakelse i denne typen undersøkelser eller utfylling og innlevering av slike svar eller oppgaver er frivillig.  

Pixeldust vil kunne hente inn offentlig tilgjengelig informasjon om deg og din virksomhet for å kunne danne et mer komplett bilde av deg som bruker eller kunde. Du kan når som helst be om å få se eventuell slik informasjon og å få den slettet.

Hva brukes personopplysningene til?

Å levere det du har krav på etter å ha kjøpt bistand eller bestilt noe hos Pixeldust AS: Dette inkluderer selve produktet, men også kundeoppfølging og service i etterkant.

Tilby deg relevante råd, oppfølgning og tilbud: Vi vil benytte dine personopplysninger for å gi deg relevante råd, oppfølgning og tilbud på produkter og tjenester relatert til det du allerede har kjøpt hos oss.

Videreutvikling av tjenester: Upersonlig statistikk om f.eks. trafikk, kjøp og atferd vil kunne brukes for å videreutvikle både tjenester og brukeropplevelse på nettstedet og på flater der Pixeldust AS opererer. 

Sikker drift: Kunde- og brukerdata kan brukes for å oppdage og hindre svindel.

Elektronisk markedsføring: Dersom du har samtykket til det, vil dine personopplysninger kunne brukes til å sende deg tilbud og informasjon om produkter/tjenester og annet relevant innhold. Informasjon om tidligere kjøp, samt besøkshistorikk vil kunne benyttes i denne forbindelse, for å gjøre markedsføringen så relevant som mulig. Du kan når som helst ta kontakt om du ikke ønsker denne typen henvendelser, eller melde deg av på egenhånd ved å følge instruksjoner i e-post og andre meldinger.

Kampanjer og undersøkelser: Dine personopplysninger vil kunne etterspørres i forbindelse med spørreundersøkelser etc. Formålet vil da være å kunne knytte din tilbakemelding til deg, for å få vite om du er fornøyd med produkter, hva du ønsker deg av innhold og tjenester eller liknende. Formålet kan også være å identifisere deg i tilfelle du vinner en premie i en konkurranse.

Hvem kan få tilgang på dine personopplysninger?

Det er kun de som jobber for og med Pixeldust AS som får tilgang til dine personopplysninger. Ingen personopplysninger deles med noen tredjepart, unntatt for databehandling. Dataene vil kunne deles med offentlig myndighet som følge av et eventuelt pålegg hjemlet i lov.

Databehandler

Pixeldust AS benytter en del systemer som behandler brukerdata. Eksempel på slike systemer er e-postsystem og Google Analytics for å analysere besøksdata på nettsiden.

Dine persondata vil kunne være tilgjengelig i disse systemene og lagres på servere hos systemleverandøren, dataene er da underlagt leverandørens retningslinjer for personvern. Leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. 

Dersom du ikke ønsker at dine data skal behandles av systemene Pixeldust AS benytter så kan du ta kontakt med kontaktpersonen Jannicke Bakke-Olsen. Dette vil i de fleste tilfeller medføre at du ikke kan ha noe bruker- eller kundeforhold hos Pixeldust AS. Du får ikke refundert eventuell kjøpesum for produkter/tjenester dersom du velger å avbryte kundeforholdet (unntatt i de tilfellene der kjøpsavtalen åpner for det).

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger er daglig leder i Pixeldust AS: Jannicke Bakke-Olsen

Ta kontakt med henne på mail: post@pixeldust.no

Bruk av informasjonskapsler

Pixeldust AS benytter såkalte informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i din nettleser.  

Disse opplysningene benyttes på et aggregert nivå, men enkelte opplysninger vil kunne regnes som personopplysninger på innsamlingstidspunktet, slik som din IP-adresse.

Pixeldust AS sin hensikt med å bruke informasjonskapsler er å:  

  • Lære av din adferd, for å kunne forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold
  • Tilpasse innholdet, slik at det blir mest mulig relevant for deg som bruker
  • Gi deg relevant og tilpasset markedsføring på andre nettsteder du besøker  

Du kan oppleve å se annonser fra Pixeldust AS på andre nettsteder, basert på innhold og sider du har besøkt på nettsidene våre. Informasjonskapslene som brukes for å få til det inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som kunde.  

Opplysningene samlet i forbindelse med bruk av nettsidene kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kunde-/brukerforhold.  

Benytter du nettsidene våre uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren din, aksepterer du Pixeldust AS sin bruk av informasjonskapsler.  

Gjennom innstillinger i nettleseren din kan du velge å ikke tillate lagring av informasjonskapsler. Du kan også slette allerede lagrede informasjonskapsler. Et enkelt Google-søk bør kunne vise deg hvordan du går frem. Merk at dette kan føre til at en del nettsider ikke fungerer som de skal.

Sikring av opplysninger

Pixeldust AS sitt nettsted ligger på en sikker server med SSL-sertifikat. Tilgang til alle systemer der personopplysninger er lagret er passordbeskyttet og passordene er trygt lagret og kun tilgjengelig for et fåtall personer.

Dine rettigheter

Innsyn: Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger Pixeldust behandler og hvordan de behandles..  

Retting: Pixeldust AS ønsker å ha så korrekte og relevante opplysninger om deg som mulig, for å kunne levere deg best mulig innhold/produkter/tjenester og gi deg så god hjelp som mulig. Du kan kreve retting av opplysninger om deg hvis de er mangelfulle.

Sletting: Du kan kreve sletting av unødvendige opplysninger. Pixeldust AS følger regelverket for sletting og sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med eller et kundeforhold med Pixeldust AS, lagres opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til foreldelsesfristen for de aktuelle produktene er utløpt.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra data som det tas vare på.

Trekke tilbake samtykke: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra Pixeldust AS, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Du gjør det enkelt ved å følge instruksjoner i e-poster og andre meldinger du mottar. Samtykker kan også trekkes tilbake ved å kontakte behandlingsansvarlig.

Du har anledning til å sende klage

Dersom du er uenig i måten Pixeldust AS behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

Endringer

Det kan gjøres endringer i denne personvernerklæringen, for eksempel som en konsekvens av endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettstedet eller nye regler fra myndighetene.