It’s all in the details

Har du opplevd at det er veldig mange valg som skal tas når man lager en nettside?

Eller er det bare webdesignere som jobber med uendelig av muligheter og som må jobbe med å ta harde valg? Det er jo så mye som kan være fint og brukervennlig.
Jeg har, for å gjøre dette arbeidet enklere, satt opp diverse måter å designe forsiden til et nettsted responsivt på, slik at kundene mine kan se om det er noen stiler som er en favoritt.
Altså bare det som er over «folden», som her er vist med en stiplet neonblå linje. 🙂
Folden = det punktet nederst i browseren din, avhengig av hva slags enhet du ser nettsider på. Under dette punktet, må du scrolle for å se innholdet.
Hvilken liker du best?


Har du spørsmål eller kommentarer til dette temaet? 

Ta gjerne kontakt med meg på Linkedin, Instagram eller Facebook: