B&B Studio

Pixeldust har bistått med:

  • Grafisk design, videreutviklet fargeprofil og utsnitt av bilder

  • Design og utvikling av WordPress-nettside

  • Bloggside for å vise prosjekter

  • Kontakt oss side

  • Tekster og kommunikasjon