Utvikling av logo/identitet for Taekwondo klubb

Utvikling av logo for Taekwondo klubb

TANKENE BAK LOGOEN og prosessen

Klubben har et ønske om en ny logo og identitet

Sammenslåing av to klubber og et ønske om en ny felles identitet

To klubber slår seg sammen i august 2020. De skal fortsette å hete Moss Taekwondo klubb. Moss Taekwondo klubb er den eldste taekwondoklubben i Moss (35 år gammel), og er derfor «den originale». Klubben er for alle aldersgrupper.

Detaljer som kom frem i intervjuet med kunden var at de har 4 verdier:

 • Disiplin
 • Respekt
 • Integritet
 • Innsats

I tillegg kunne alle symboler som brukes i dag forkastes med tanke på at man skal lage noe som blir samlende. En utfordring var at de har tilsammen 4 kampsportvarianter/artforms (Hapkido, Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai og Taekwondo) i klubben, altså ikke kun Taekwondo. Det var et ønske om å få disse med i logoen på en eller annen måte. 

Krav:

 • Navnet på klubben må være med i logoen
 • Logoen må ha form som en sirkel
 • Logoen må kunne fungere for trykk på klær (søm)
 • Logoen må kunne fungere i lite format

Ønsker:

 • Få med de koreanske tegnene for Taekwondo
 • Få frem verdiene i logoen
 • Få frem de 4 artsformene i logoen

Løsning

Hovedkonseptet ble å lage noe som var tradisjonelt og moderne på samme tid og å ha den «asiatiske» stemningen. Jeg fokuserte på de 4 verdiene og et sentrum for Ki (indre styrke). Flere av forslagene ser ut som asiatiske skjold eller mønstre. Å integrere alle de 4 kampsportvariantene ville bli rotete, og ble integrert i form av symbolikk, siden de er ganske forskjellige i bevegelser og opprinnelse. 

Her er resultatene:

Forslag 1

Som nevnt over har jeg siktet meg inn på en moderne vri på asiatisk stil, med geometriske/firkantede bokstaver og streker. Denne logoen er inspirert av asiatiske skjold og mønstre.

I øvre del av logooen finner man Taekwondo-ordet 태권도. I den nedre delen står klubbnavnet og etableringsåret 1987 er integrert i linjene.

Forslag 2

Igjen – en asiatisk vibe, med klubbnavnet i sentrum, og rundt sirkelen er resten av infoen. Etableringsåret 1987 er integrert i linjene. 4 prikker skal representere 4 verdier og 4 artforms. I øvre del av logooen finner man Taekwondo-ordet 태권도.

Forslag 3

På denne har jeg brukt standard font og fokuset var på sentrum av ki, den indre sirkelen, med 4 forskjellige deler med forskjellige mønstre, som står for 4 forskjellige artforms og verdier. De skraverte feltene kan brukes på andre måter også, som en del av et større profilarbeid. Eksempler på dette nedover.

Forslag 4

Her er det 4 prikker og streker i ytterkant av logoen, som representere de 4 verdiene og de 4 artformsene. I tillegg er det 4 streker bak klubbnavnet og alt går opp i 4. Klubbnavnet i sentrum.

Forslag 5

4 sirkler = 4 artforms = 4 verdier. I sentrum er navnet på klubben, sentrum for indre styrke.

UTGANGSPUNKTET

Dagens profil

Dahnjun og Moss Taekwondo klubb