Jannicke i Pixeldust har jobbet aktivt med Arne-kampanjen fra 29. januar til 8. mars. 

 Markedsstrategi, design og utvikling av nettside

Arne kampanjen

Jannicke/Pixeldust har bistått med:

  • Design og utvikling av helt nye nettsider i WordPress 
  • Design av logo og designprofil
  • Materiell til print og sosiale medier
  • Content manager-oppgaver
  • LinkedIn side og gruppe for Arnekampanjen
  • Opprette Facebook-kanal for Arnekampanjen
  • Youtube kanal
  • Markedsstrategi