Follow Pixeldust for more inspiration

"I prosessen har vi opplevd Jannicke som svært profesjonell både mht kartlegging av våre behov og evnen til å sette seg inn i vår bransje."

"Hun er positiv, kreativ og løsningsorientert og har et eget øye for hva som vil treffe i markedet. "

"Seriøs, kunnskapsrik og innovativ!"

"Hun har en meget god ordenssans, og er sterkt engasjert i at alle prosjekter skal gjennomføres innenfor avtalte rammer."