Hva kan LinkedIn brukes til?

LinkedIn er den største arenaen for B2B-markedet, med størst påvirkningskraft når det gjelder markedsføring til personer i denne målgruppa.

Hvorfor er LinkedIn viktig?

LinkedIn er et sosialt nettverk for profesjonelle yrkesutøvere som brukes til å bygge nettverk, knytte kontakter og holde seg oppdatert. Som bedrift kan du opprette en egen bedriftsside og legge ut informasjon, dele blogginnlegg og faglig innhold.

Har du spørsmål eller kommentarer til dette? 

Ta gjerne kontakt med meg på Linkedin, Instagram eller Facebook: