Det er ikke alltid lett å vite hvilken byrå man passer best sammen med.

Hvordan velge rett byrå?

Byråer er forskjellige, og når man skal vurdere et samarbeid ser man ofte på kompetanse, erfaring, referanser, pris og så videre. Her er noen flere ting som kan være lurt å tenke over når det gjelder å gjøre dette valget.

Dette er ingen fasit, men noen sjekkpunkter for å hjelpe deg på veien. Jeg skriver dette, fordi det er viktig for både kunde og byrå at det er en match. Jeg har selv sittet på begge sider av bordet, dvs jobbet både i byråer og in-house i markedsavdelinger. På bakgrunn av min erfaring deler jeg derfor mine tanker.

Tjenester

Ønsker du tilgang på spesialister på et område, for å skape vekst, eller et bredt spekter av virkemidler og kompetanseområder?

Samarbeid

Vil byrået kunne samarbeide godt – og selvgående – med dine eksisterende samarbeidspartnere eller ansatte/in-house avdelingen? Er det overlappende tjenester hos samarbeidspartnerne som kan skape intern konkurranse dem imellom og eventuelt ta fokus bort fra å levere for deg som oppdragsgiver?

Åpenhet

Vil det være full åpenhet rundt alt fra honorarer, teknologi- og softwarekostnader og påslag – eller vil byrået holde dette for seg selv?

Nettverk og eiere

Hvem påvirker hvordan byrået drives, og hvilke krav og forventninger må byrået innfri ovenfor sine eiere. Store eiere kan gi trygghet og nettverk, men vil kanskje også stille høye krav til byrået om kortiktig lønnsomhet og oppsalg av ulike tjenester til sine kunder.

Øking av dine ansattes kompetanse

Er byrået postivt til å bidra til å øke kompetansen internt i din bedrift, slik at dere selv kan gjøre mer på sikt? Vil det være uproblematisk dersom dere ønsker flytte flere tjenester in-house? Hvordan blir samarbeids- og betalingsmodellen da?

Eierskap

Hvilke kontrakter bør/kan jeg eie og hvilke bør byrået eie? Eier du som kunde originalfilene til designet, eller må du betale ekstra for å eie dem. Må alle oppdateringer av design eller nettsider gjøres av byrået, eller kan du få gjøre det selv.

Teknologivalg

Hvilke verktøy og plattformer bruker byrået? Tjener byrået penger på teknologien de benytter, i så fall hvordan? Kan det i så fall utfordre anbefalingene dere får, dersom det er mer lønnsomt å tilby en type teknologi til fordel for en annen? Hva slags bindinger er det mellom byrå og leverandør av verktøyene?

Lokal, norsk, skandinavisk, europeisk eller global

Hva vil være med relevant for deg som kunde, om du tenker på fremtidige planer for ulike geografiske markeder? Er det viktigst for deg å enkelt kunne ta et møte i nærheten av der dere holder til, eller kan mye foregå digitalt? Gir det mest mening at byrået kan bistå med å utvikle tiltak lokalt, eller virker det mest riktig å finne et byrå som har kontorer i andre land/markeder?

Deling av kunnskap

Hvordan er det med deling av data og innsikt? Er det full transparens rundt deling og bruk av data og informasjon som samles inn fra den digitale markedsføringen?

Leverandør eller vekstpartner

Det er lurt å være tydelig på hvilken rolle du forventer og ønsker fra byrået. Ønsker du en sterkere samarbeidspartner, som du ønsker skal jobbe for f.eks. vekst, eller ønsker du kun å få gjennomført klart definerte oppgaver du gir byrået? Det er viktig å legge til rette for dette. En tett involvering av byrået i områder av stor betydning for dere er nødvendig for byrået å kunne forstå hvordan de kan bidra til å nå de overordnede målene for virksomheten.

Kultur

Er det noen likheter mellom byrået og hvem dere er med tanke på måte å tenke på, grunnleggende verdier og kjemi? Gode menneskelige relasjoner er viktig. Dersom man ikke «snakker samme språk», kan prosjektene bli tunge og mer kostbare. Og i verste fall fører misforståelser og forskjellige verdier til at prosjektene man bruker tid og penger blir verdiløse.

Motivasjon

Tror du at byrået har samme motivasjon som deg til å oppnå suksess? Er du interessant nok for dem?

 

 

Har du spørsmål eller kommentarer til dette temaet? 

Ta gjerne kontakt med meg på Linkedin, Instagram eller Facebook: