Nytt navn, ny logo: Gründerboost

«Etablererveiledningen i Drammensregionen» blir «Gründerboost»

Gründerboost har ligget som et navn hos Etablererveiledningen siden Covid-19 kom til landet. Covid-19 gjorde som kjent at landet ble stengt ned, og Etablererveiledningen tilpasset seg da raskt den nye hverdagen.

Det ble gjort mange nye tiltak for å støtte og treffe gründerne i denne vanskelige og usikre tiden; fysiske møteplasser ble gjort digitale. Det ble laget læringsvideoer og teams-møter, nettverksgrupper og «temakopper», alt for å støtte, tilby et nettverk og tilføre kunnskap til gründerne.

Nå bytter de altså navn, og Pixeldust har kommet opp med navn og logo.

 

 

 

 

Gründerboost er en tjeneste og en portal for gründere i Drammensregionen.

Som navnet sier en målsetning om å gi gründere en «boost», i form av motivasjon, kunnskap, øvingsarena, nettverking, testarena, pitching og selvtillitt. Dette er en fremoverlent tjeneste, og vi skal sammen med gründerne utvikle produkter og tjenester som er til nytte for målgruppen.

Les mer om Gründerboost

Skisser for dekorasjon «Innsikt» i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen:

Har du spørsmål eller kommentarer til dette temaet? 

Ta gjerne kontakt med meg på Linkedin, Instagram eller Facebook: